Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SugarCRM 5

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SugarCRM 5 bản gốc

SugarCRM

Sugar CommunityEdition Install Admin Guide 5.0 xem và download tại đây >>

Sugar CommunityEdition Install Admin Guide 5.2 xem và download tại đây >>

Sugar CommunityEdition UserGuide 5.0 xem và download tại đây >>

Các tài liệu SugarCRM khác xem và download tại đây >>

Hồ sơ năng lực xem tại: Scribd | Google Drive

CTY DVMS

150/30 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Hà Nội

Tầng 9 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đại diện tại Hải Phòng

Hải Phòng, Việt Nam

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.