Welcome to DVMS Co.,Ltd   Click to listen highlighted text! Welcome to DVMS Co.,Ltd Powered By DVMS co.,ltd
Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS
DVMS Co., Ltd

Java collections: sắp xếp collections

Sắp xếp trong collection

Thực ra việc sắp xếp trong collection của java là một vấn đề rất cũ, nhưng thường trong các câu hỏi phỏng vấn về java ứng viên rất hay bị hỏi về vấn đề này. Vì vậy mình mong post này sẽ giúp được một số ứng viên chẳng may bị hỏi đến lúc phỏng vấn :D.

Lớp Collections cung cấp các phương thức tĩnh(static) cho việc sắp xếp các phần tử của collection. Chúng ta có thể sắp xếp các phần tử của:

  1. String objects
  2. Wrapper class objects
  3. Người dùng tự định nghĩa(User-defined) class objects

Phương thức của Collections class dùng cho việc sắp xếp các phần tử của List:

public void sort(List list): được sử dụng để sắp xếp các phần tử của List. Các phần tử của List phải là kiểu Comparable.

Note: String class và Wrapper classes implements Comparable interface vì vậy nên mặc định là nó có thể sắp xếp được.

Ví dụ về sắp xếp List chứa các đối tượng String

 

 

 

Ví dụ về sắp xếp List chứa các đối tượng Wrapper

 

 

 

Java Comparable interface

Java Comparable interface được sử dụng để chỉ ra thứ tự của các đối tượng Người dùng tự định nghĩa(User-defined). Interface này chỉ chứa duy nhất 1 phương thức tên là compareTo(Object). Nó cung cấp duy nhất 1 trình tự sắp xếp ví dụ như bạn chỉ có thể sắp các phần tử của đối tượng Nhân viên theo ‘mã số’ hoặc ‘tên’ hoặc tuổi’,…

 

 

 

 

ava Comparator interface

Java Comparator interface được sử dụng để chỉ ra thứ tự của các đối tượng Người dùng tự định nghĩa(User-defined). Nó định nghĩa 2 phương thức compare(Object obj1,Object obj2) và equals(Object element). Nó cung cấp nhiều trình tự sắp xếp ví dụ như bạn có thể sắp các phần tử của đối tượng Nhân viên theo ‘mã số’, ‘tên’, tuổi’,…

public int compare(Object obj1,Object obj2): so sánh 2 object với nhau

public void sort(List list, Comparator c): phương thức của Collections được sử dụng để sắp xếp các phần tử của list dựa trên Comparator.

 

 

 

 

 

 

Comparable VS Comparator

Comparable và Comparator đều là những interfaces được sử dụng để sắp xếp các phần tử trong collection. Nhưng chúng có vài đặc điểm khác nhau như sau

Comparable

Comparator

Cung cấp duy nhất 1 trình tự sắp xếp

Cung cấp nhiều trình tự sắp xếp

Ảnh hưởng đến class gốc (Phải implement Comparable)

Không ảnh hưởng đến class gốc

Cung cấp phương thức compareTo()

Cung cấp phương thức compare()

Nằm trong java.lang(Không cần phải import)

Nằm trong java.util(Phải import)

Sắp xếp sử dụng Collections.sort(List)

Sắp xếp sử dụng Collections.sort(List,Comparator)

Viblo

Có thể bạn chưa biết:
 
 
DVMS chuyên:

- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn và xây dựng mạng xã hội, tư vấn giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,…
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,…
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,…

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>

ứng dụng quản lý vận tải thông minh

ứng dụng quản lý đội xe, điều tài thông minh

Phần mềm, ứng dụng thông minh dành cho quản lý xe doanh nghiệp, điều xe đi công tác,...

SGO Giải pháp thông minh cho các công ty vận chuyển, logistics thuê ngoài

fintech

banking mobile apps

insurtech

medical tech, health care mobile apps

Chuyển đổi số, Kinh tế số

© Copyright DVMS Co., Ltd. All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By DVMS co.,ltd