DVMS Co., Ltd

Cách đổi số điện thoại trên website cực nhanh sau khi đổi thuê bao từ 11 số sang 10 số. Không phải ai cũng biết

Liên quan tới việc chuyển thuê bao 11 số thành 10 số, Cục Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố chi tiết lộ trình chuyển đổi 21 đầu số di động của 5 nhà mạng và 1 đầu số VSAT. Theo đó, mỗi đầu số sẽ có thời gian triển khai khác nhau, sớm nhất là từ ngày 15/09/2018 và chậm nhất là từ ngày 7/10/2018.

Sau khi đổi số thì chắc chắn là bạn sẽ phải thay đổi số điện thoại trên website và các phần mềm của công ty bạn cũng như khách hàng của bạn. Tất nhiên là hoàn toàn có thể làm thủ công bằng cách sửa lại từng số trong các hệ thống quản trị, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể thay đổi hàng loạt và chỉ trong tích tắc. Nếu bạn không biết thì có thể bạn sẽ phải mất một khoản phí cho một ai đó làm giúp bạn ( thậm chí một số nhà cung cấp hoặc công ty thiết kế website của bạn thu phí thay đổi của bạn...)

Cách đổi số điện thoại trên website cực nhanh sau khi đổi thuê bao từ 11 số sang 10 số

Cách này chỉ áp dụng với các website và phần mềm lưu số điện thoại trong cơ sở dữ liệu nhé. Mà đa số các website hiện nay đều lưu thông tin trong cơ sở dữ liệu vì vậy hoàn toàn có thể update chỉ trong tích tắc là đã xong.

Cách đổi số điện thoại trên website cực nhanh sau khi đổi thuê bao từ 11 số sang 10 số

Với cơ sở dữ liệu SQL Server

UPDATE dbo.tablename
SET    tablefield = replace(tablefield,'findstring','replacestring')
WHERE  tablefield LIKE '%findstring%';

ví dụ

UPDATE dbo.contact
SET    phone= replace(phone,'01284555569','0784555569')
WHERE  phone LIKE '%01284555569%';

Hoặc cách 2 là chỉ đổi phần đầu của số:

UPDATE dbo.contact
SET    phone= replace(phone,'0128','078')
WHERE  phone LIKE '%0128%';

 

Với cơ sở dữ liệu dùng Mysql

UPDATE tablename SET tablefield = replace(tablefield,”findstring”,”replacestring”);

Ví dụ tôi đổi số điện thoại của công ty tôi từ số 0836028937 sang số mới là 02836028937. Bạn thay số của công ty bạn vào các vị trí tương ứng nhé, nếu có nhiều số cần đổi thì bạn copy thêm một dòng lệnh nữa và thêm số cần đổi vào, chú ý vì chạy nhiều lệnh một lền vì vậy bạn phải có dấu phân cách lệnh ; nhé.

Hoặc kết hợp giữa nối chuỗi và cát chuỗi như sau:

UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('032',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0162%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('033',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0163%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('034',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0164%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('035',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0165%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('036',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0166%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('037',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0167%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('038',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0168%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('039',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0169%';

 

UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('070',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0120%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('079',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0121%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('077',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0122%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('076',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0126%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('078',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0128%';

UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('083',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0123%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('084',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0124%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('085',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0125%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('081',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0127%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('082',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0129%';

UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('056',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0188%';
UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('058',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0186%';

UPDATE `vntrades1` SET `telephone`= CONCAT('059',RIGHT(`telephone`,7)) WHERE `telephone` LIKE '0199%';

 

Website làm bằng Joomla

- Bạn chạy một lần toàn bộ các lệnh hoặc chạy từng lệnh thì tùy bạn nhé, chú ý bạn phải thay fixtable thành fixtable của bạn nhé (tôi đang để là abc_ )

/* Đổi số trong bài viết */

UPDATE `abc_content` SET `introtext` = replace(`introtext`,'01284555569','0784555569');
UPDATE `abc_content` SET `fulltext` = replace(`fulltext`,'01284555569','0784555569');

Hoặc cách 2 là chỉ đổi phần đầu của số:

UPDATE `abc_content` SET `introtext` = replace(`introtext`,'0128','078');
UPDATE `abc_content` SET `fulltext` = replace(`fulltext`,'0128','078');

/* đổi số trong module */

UPDATE `abc_modules` SET `content` = replace(`content`,'01284555569','0784555569');

Hoặc cách 2 là chỉ đổi phần đầu của số:

UPDATE `abc_modules` SET `content` = replace(`content`,'0128','078');

 

/* đổi số trong contact */

UPDATE `abc_contact_details` SET `telephone` = REPLACE(`telephone`,'01284555569','0784555569'), `fax`=REPLACE(`fax`,'01284555569','0784555569');

Hoặc cách 2 là chỉ đổi phần đầu của số:

UPDATE `abc_contact_details` SET `telephone` = REPLACE(`telephone`,'0128','078'), `fax`=REPLACE(`fax`,'0128','078');

 

Website làm bằng Wordpress

UPDATE `wp_posts` SET `post_content` = replace(`post_content`,'01284555569','0784555569');

Hoặc cách 2 là chỉ đổi phần đầu của số:

UPDATE `wp_posts` SET `post_content` = replace(`post_content`,'0128','078');

 

 

 ( DVMS )

 

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau?

Các đầu số di động 11 số không đồng loạt chuyển thành 10 số, mà có lộ trình cụ thể.

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau? - 1

21 đầu số di động 11 số của 5 nhà mạng sẽ được chuyển đổi trong đợt này.

Liên quan tới việc chuyển thuê bao 11 số thành 10 số, Cục Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố chi tiết lộ trình chuyển đổi 21 đầu số di động của 5 nhà mạng và 1 đầu số VSAT. Theo đó, mỗi đầu số sẽ có thời gian triển khai khác nhau, sớm nhất là từ ngày 15/9 và chậm nhất là từ ngày 7/10.

Cụ thể, mạng MobiFone có năm đầu số 11 số là 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128, sẽ được chuyển tương ứng thành 070, 079, 077, 076 và 078 lần lượt từ 0h các ngày 15/9, 21/9, 25/9, 28/9 và 2/10.

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau? - 2

Lộ trình chuyển đổi các mã mạng di động 11 số của MobiFone.

Mạng VinaPhone có năm đầu số 11 số là 0123, 0124, 0125, 0127 và 0129, sẽ được chuyển tương ứng thành 083, 084, 085, 081 và 082 lần lượt từ 0h các ngày 24/9, 15/9, 27/9, 18/9 và 21/9.

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau? - 3

Lộ trình chuyển đổi các mã mạng di động 11 số của VinaPhone.

Trong khi đó, tám đầu số 11 số của Viettel là 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168 và 0169 sẽ được chuyển đổi lần lượt từ 0h các ngày 7/10, 5/10, 3/10, 27/9, 25/9, 23/9, 19/9 và 17/9 (riêng đầu số 0169.66.xxxxxx bắt đầu sớm hơn - từ 15/9), thành các đầu số tương ứng như sau: 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 và 039.

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau? - 4

Lộ trình chuyển đổi các mã mạng di động 11 số của Viettel.

Vietnamobile sở hữu hai đầu số là 0186 và 0188 nhưng được chia làm năm nhóm nhỏ trong quá trình chuyển đổi. Cụ thể, từ 0h ngày 15/9 là với các đầu số 01862, 01864 (chuyển tương ứng thành 0562, 0564); từ 0h ngày 17/9 là 01863 (chuyển thành 0563); từ 0h ngày 23/9 là 01865, 01686, 01867, 01868, 01869 và 01882 (tương ứng chuyển thành 0565, 0566, 0567, 0568, 0569 và 0582); từ 0h ngày 21/9 là đầu số 01883 (chuyển thành 0583); và từ 0h ngày 19/9 là các đầu số 01884, 01885, 01886, 01887, 01888, 01889 (tương ứng chuyển thành 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589).

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau? - 5

Lộ trình chuyển đổi các mã mạng di động 11 số của Vietnamobile.

Đầu số 0199 duy nhất của nhà mạng Gmobile thì được chia làm bốn tập nhỏ: Đầu số 01992 chuyển thành 0592 từ 0h ngày 15/9; đầu số 01993 chuyển thành 0593 từ 0h ngày 17/9; đầu số 01998 chuyển thành 0598 từ 0h ngày 19/9; và đầu số 01999 đổi thành 0599 từ 0h ngày 21/9.

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau? - 6

Lộ trình chuyển đổi các mã mạng di động 11 số của Gmobile.

Với mạng viễn thông cố định vệ tinh (VSAT) có mã 0992, mã mạng mới sẽ là 0672. Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra theo khu vực và chức năng: Miền Bắc là từ 0h ngày 15/9, miền Trung và miền Nam là từ 0h ngày 16/9, còn các thuê bao phục vụ phòng chống thiên tai là từ 0h ngày 17/9.

60 triệu thuê bao 11 số chuyển thành 10 số: Số nào đổi trước, số nào sau? - 7

Lộ trình chuyển đổi mã mạng di động 11 số của thuê bao VSAT.

 

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã công bố kế hoạch chuyển đổi số thuê bao di động 11 số sang 10 số của tất cả nhà mạng di động hiện nay là MobiFone, VinaPhone, Viettel, Vietnamobile, Gmobile, và cả thuê bao VSAT. Theo đó, có khoảng 60 triệu thuê bao 11 số sẽ chuyển sang thuê bao 10 số, bắt đầu từ ngày 15/9/2018 và kết thúc quá trình chuyển đổi vào ngày 30/6/2019.

Bộ TT&TT khẳng định, việc chuyển đổi lần này không ảnh hưởng gì đến thuê bao 10 số hiện nay của các đầu số 090, 091, 098, 097, 092,… mà chỉ tác động đến các thuê bao 11 số. Các thuê bao 11 số khi chuyển sang thuê bao 10 số sẽ được thay mã cũ bằng mã mới, giữ nguyên các số cuối. Chẳng hạn, số thuê bao 0123.4567890 của VinaPhone sẽ chuyển sang 083.4567890, tức thay mã mạng cũ 0123 bằng mã mạng mới 083.

Bộ TT&TT lưu ý, trong quá trình chuyển đổi, các nhà mạng phải quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15/9/2018 đến ngày 14/11/2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh để hướng dẫn quay theo cách mới. Điều này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến khách hàng trong quá trình chuyển đổi số thuê bao.

Cũng theo Bộ TT&TT, khi đổi số thuê bao, các nhà mạng phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng và cho phép gọi đồng thời theo cả cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày. Đồng thời, nhà mạng phải duy trì âm thông báo trong thời gian khoảng 7,5 tháng kể từ thời điểm kết thúc quay số song song.

Với việc quy hoạch kho số mới như trên, Việt Nam sẽ có trên 500 triệu số thuê bao di động 10 chữ số cho liên lạc người với người, và khoảng 1 tỉ số thuê bao di động cho liên lạc thiết bị với thiết bị để phát triển internet vạn vật.

(Nguồn: 24h )

 

Xem thêm:

Hướng dẫn xác định chi phí, giá phần mềm, giá website, giá ứng dụng

 Những trang tạo web miễn phí, thiết kế web miễn phí, xây dựng ...

Giá gia công phần mềm, giá viết ứng dụng, giá thiết kế website

Các nền tảng công nghệ hỗ trợ cho khởi nghiệp tiết kiệm, hiệu quả,...

Tạo ứng dụng Android và iOS miễn phí cho website

Hướng dẫn đăng bài viết, tăng SEO, tạo tags, upload hình và file ...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SugarCRM 5

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn và xây dựng mạng xã hội, tư vấn giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,…
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,…
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,…

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>

Có thể bạn quan tâm

ứng dụng quản lý vận tải thông minh

ứng dụng quản lý đội xe, điều tài thông minh

Phần mềm, ứng dụng thông minh dành cho quản lý xe doanh nghiệp, điều xe đi công tác,...

SGO Giải pháp thông minh cho các công ty vận chuyển, logistics thuê ngoài

fintech

banking mobile apps

insurtech

medical tech, health care mobile apps

Ứng Dụng Di Động

© Copyright DVMS Co., Ltd. All Rights Reserved.