Welcome to DVMS Co.,Ltd   Click to listen highlighted text! Welcome to DVMS Co.,Ltd Powered By DVMS co.,ltd
Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS
DVMS Co., Ltd

Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 5 – Các khái niệm nâng cao (Phần 2)

Chương 5. Các khái niệm nâng cao

Tính đa dạng tiền tệ: Tiền tệ và các phi tiền tệ

Sự đa dạng của altcoin chỉ là một phần của sự đa dạng tiền tệ trong thế giới hiện đại. Nói rộng hơn, chúng ta đang sống trong một xã hội đa tiền tệ ngày càng gia tăng với tất cả các loại tiền tệ và phi tiền tệ.

Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 5 – Các khái niệm nâng cao (Phần 2)

Thứ nhất, có nhiều tiền tệ theo nghĩa tiền tệ, trong đó có nhiều loại tiền tệ pháp định khác nhau (USD, CNY, EUR, GBP,…).

Thứ hai, có rất nhiều các loại tiền tệ không do chính phủ ban hành, không dựa trên Blockchain khác như điểm tích lũy và dặm bay; một ước tính là có 4.000 đồng tiền thay thế như vậy.

Bây giờ cũng có vô số các đồng tiền điện tử dựa trên Blockchain như Bitcoin, Litecoin, và Dogecoin. Ngoài các tiền tệ đó, có tính đa dạng tiền tệ trong các phi tiền tệ (như đã thảo luận), chẳng hạn như uy tín, mục đích và sự chú ý.

Các nguyên tắc thị trường đã được sử dụng để phát triển các thước đo để đo lường các phi tiền tệ như sự ảnh hưởng, tiếp cận, nhận thức, xác thực, cam kết, hành động, tác động, lan truyền, liên kết, sự nhanh chóng, tham gia, chia sẻ giá trị và sự hiện diện.

Bây giờ, công nghệ Blockchain có thể làm cho các loại phi tiền tệ xã hội này có thể theo dõi, truyền tải, giao dịch và kiếm được. Mạng xã hội có thể trở thành mạng lưới kinh tế xã hội.

Ví dụ, uy tín là một trong những loại phi tiền tệ được biết đến nhiều nhất, luôn là một tài sản vô hình quan trọng, là một thuộc tính gián tiếp của vốn lao động, và không dễ gì có được.

Tuy nhiên, các loại tiền tệ mạng xã hội bây giờ có thể giao dịch được với các “hũ” tiền boa kỹ thuật số dựa trên web (như Reddcoin) và các cơ chế thanh toán nhỏ khác mà trước đây không khả thi hoặc không thể mở rộng xuyên quốc gia với tiền tệ pháp định.

Cũng giống như các dự án cộng tác làm việc như phát triển phần mềm nguồn mở có thể trở nên đáng tin cậy hơn và có khả năng chi trả hơn với các cam kết GitHub và theo dõi đóng góp theo hàng, các “hũ” tiền boa kỹ thuật số có thể cung cấp hồ sơ, ghi chép có thể đo lường và khuyến khích tài chính cho các hoạt động trực tuyến có định hướng đóng góp.

Một tác động tiềm tàng của điều này có thể là nếu các nguyên tắc thị trường trở thành tiêu chuẩn cho việc phân bổ và trao đổi nguồn lực vô hình, thì tất cả các nhân tố thị trường có thể bắt đầu có một ý nghĩa trực quan và phổ biến hơn, minh chứng cho sự trao đổi và tương hỗ.

Do đó, các lợi ích xã hội, như một xã hội hợp tác hơn, có thể là kết quả của những gì ban đầu có vẻ chỉ đơn giản là một sự triển khai của các nguyên tắc kinh tế.

Các đồng tiền giảm phát (Demurrage Currency): Khuyến khích và Tái phân phối tiềm năng

Tiền tệ là một khái niệm cốt lõi trong công nghệ Blockchain hiện đang được mở rộng và hiểu lại: tiền tệ là một token kỹ thuật số, một cơ chế tạo thuận lợi cho việc chuyển giao các lượng tử. Trong khái niệm tiền tệ là ý tưởng về một “Demurrage Currency”.

Demurrage” có nghĩa là chi phí vận chuyển – nghĩa là chi phí để vận chuyển tài sản. Thuật ngữ này bắt nguồn từ ngành vận tải đường thủy để chỉ ra khoản phí phụ trội hoặc chi phí liên quan đến việc lưu bãi tại cảng của chủ tàu, cũng như bốc dỡ, vượt quá thời gian cho phép hoặc thời gian đã thỏa thuận.

Theo ý nghĩa tiền điện tử, demurrage có thể có nghĩa là giảm phát (mất giá trị) theo thời gian, do đó gây ra (kích thích) vì nó kích động một số hình thức hành động (tức là chi tiêu) trong một khoảng thời gian ngắn để thực hiện giá trị trước khi nó mất đi. Bản thân đồng tiền cũng khuyến khích hoạt động kinh tế.

Giảm phát, sau đó, là khái niệm nhỏ gọn về một thuộc tính, ý tưởng của một động cơ hoặc động lực thúc đẩy tự động được xây dựng cho một cái gì đó. Hơn nữa, một khía cạnh khác của đồng tiền giảm phát (hoặc thực sự là toàn bộ cấu trúc phân bổ, theo dõi, tương tác và giao dịch tài sản kỹ thuật số dựa trên mạng), là khái niệm về phân phối lại tự động của tiền tệ theo định kỳ cho tài khoản trên tất cả các node mạng tại một thời điểm nhất định, hoặc trong một số sự kiện nhất định. Tính năng giảm phát có thể trở thành công cụ quản lý tiền tệ mạnh mẽ và tiêu chuẩn.

FreicoinHealthcoin là hai ví dụ về việc sử dụng tiền tệ giảm phát với một cơ chế được xây dựng trong hành động dưới hình thức chi tiêu. Các tiền tệ giảm phát có thể là lý tưởng cho việc thực hiện các sáng kiến Thu nhập cơ bản được bảo đảm (GBI), các hệ thống mà mọi công dân hoặc cư dân của một quốc gia sẽ thường xuyên nhận khoản trợ cấp – một khoản tiền đủ để đáp ứng các chi phí sinh hoạt cơ bản.

GBIcoin hoặc Freicoin có thể là đơn vị tiền tệ đơn giản cho các chi phí sinh hoạt cơ bản bỏ ra hoặc đặt lại theo định kỳ như hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm để giữ cho hệ thống được hợp lý và hiệu quả mà không có phần dư thừa bởi tích trữ.

Tiền sẽ giống như một phiếu giảm giá, hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định. Tiền tệ mất giá trị, vì vậy khuyến khích là chi tiêu nó hoặc không sử dụng nó.

Một GBIcoin như Freicoin có thể sẽ không phải là loại tiền tệ duy nhất, nhưng sẽ là một loại tiền tệ được sử dụng đặc biệt, như Healthcoin, và sẽ tồn tại trong bối cảnh của một xã hội bổ sung hoặc đa tiền tệ của Hayek.

Đây là ý tưởng có nhiều đơn vị tiền tệ (chứ không phải chỉ nhiều loại tài sản), nhưng các loại tiền tệ khác nhau với các mục đích khác nhau. Frecoin, Cashcoin có thể giống như thẻ ghi nợ dành cho chi phí sinh hoạt cơ bản tiêu hao trong ngắn hạn.

Có thể chi tiêu trên một đồng xu và tiết kiệm trên một đồng khác. Các loại tiền tệ khác nhau có thể có các tính năng thích nghi với các bối cảnh cụ thể cho các giao dịch tiết kiệm, đầu tư và bất động sản,…

Khái niệm GBIcoin hoặc Freicoin về cơ bản là Spendcoin, Cashcoin hoặc Debitcoin có thể được đặt theo tên theo đồng tiền quốc gia cơ bản (Nationcoin) như UScoin hoặc Americoin để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cơ bản hàng ngày, hoặc có thể hiệu quả về mặt quản lý hơn ở cấp bang trong Statecoin, như NYcoin.

Nói rộng hơn, các hệ thống tiền tệ bổ sung và các hệ thống đa tiền tệ chỉ là ứng dụng của cùng hiện tượng đã được sử dụng để tái tạo lại nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống hiện đại.

Các hệ thống đa tiền tệ là sự thống nhất hóa của tiền tệ, tài chính và tiền bạc; dường như sự bùng nổ vô hạn của việc cá nhân hoá quyền lực đuôi dài và đưa ra lựa chọn đã đến với cà phê (Starbucks), sách và phim ảnh (Amazon, Netflix), thông tin (các blog, Twitter), học tập (YouTube, MOOCs) và các mối quan hệ (polyamory). Bây giờ chỉ đơn thuần là sự ra đời những hệ thống khác nhau của sự đa dạng cá nhân đến với tiền bạc và tài chính.

Healthcoin có thể được nhận thức tương tự như một đồng tiền giảm phát. Chi tiêu cho dịch vụ y tế có thể được ghi trong Healthcoin. Tại Hoa Kỳ, nhiều kế hoạch về y tế như Tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe (HSA) và Cafeteria Plans (Các chương trình phúc lợi để công nhân tự lựa chọn) đều là tiền tệ giảm phát vì chúng được thiết lập để hết hạn mỗi năm.

Hệ thống đặt lại, vì vậy các bong bóng lạ và sự nhân tạo không được đưa vào sử dụng. Tất cả các dịch vụ y tế quốc gia có thể được chỉ ra và thanh toán trong Healthcoin.

Ngoài các giá trị mất đi tiềm năng và do đó khía cạnh “khuyến khích chi tiêu” của một tiền tệ giảm phát, một tính năng của một tiền tệ giảm phát, có thể là một tính năng của bất kỳ đồng tiền điện tử nào, là khả năng tái phân phối định kỳ trên các node mạng.

Điều này cũng khuyến khích những người nắm giữ tiền tệ chi tiêu hết tiền tệ. Cuối cùng, và như một dấu hiệu của kết nối hoạt động tiền tệ với các mục tiêu chính sách, tính năng này có thể cung cấp phương tiện cho một xã hội tái phân phối thu nhập trên toàn bộ dân chúng định kỳ.

Hạn chế rõ ràng của các hệ thống tiền tệ giảm phát được quản lý là do các nhân tố con người “dám nghĩ dám làm” là những thành phần trong đó, có thể nếu các biện pháp khuyến khích không phù hợp, họ sẽ tìm tất cả các cơ chế thông minh và những sơ hở để đánh lừa hệ thống – ví dụ như lảng tránh việc không tích trữ tài sản của một đồng tiền giảm phát, nghĩa là họ sẽ tích trữ, nếu có một số lợi ích hoặc họ nhận thấy lợi ích của việc tích trữ.

Tuy nhiên, mục tiêu là sắp xếp các khuyến khích một cách hợp lý, và thực sự chuyển sang một thế giới, tại đó biện pháp khuyến khích sẽ không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì hệ thống phân phối tiền tệ sẽ có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu cá nhân của một xã hội có tiền với chi phí cơ bản.

Sự chắc chắn của việc phát hành lại GBIcoin, Freicoin hoặc Cashcoin trong những khoảng thời gian tiếp theo, giả định rằng hệ thống ổn định và có sự tin tưởng vào hệ thống, có thể tạo ra một suy nghĩ phong phú, đó là, với khía cạnh giảm phát hay mất giá trị của đồng tiền, các biện pháp tích trữ và chống tham nhũng sẽ trở nên không còn cần thiết nữa.

Đây là một khái niệm về tiền và phương tiện đáp ứng các nhu cầu sống còn căn bản chưa từng có trong lịch sử loài người – một nguồn đáng tin cậy của các nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng mà các cá nhân thậm chí không cần phải suy nghĩ về điều này.

Lợi ích tiềm tàng của việc có các nhu cầu sống cần được đáp ứng có thể mở ra không chỉ là một kỷ nguyên của sự sung túc, mà còn có thể giải phóng thặng dư về nhận thức của con người để làm việc trên các lợi ích, thách thức và mối quan tâm cao hơn, do đó kiến tạo một kỷ nguyên mới của xã hội con người, sự hợp tác và hiệu suất.

Khả năng mở rộng của khái niệm giảm phát và các tính năng

Các tính năng khuyến khích hoạt động và phân phối lại của đồng tiền giảm phát không chỉ hữu ích cho việc phát triển các loại tiền tệ có mục đích đặc biệt trong một xã hội đa tiền tệ, mà còn giống như nhiều khái niệm Blockchain, chúng có tiềm năng mở rộng trên cơ sở rộng lớn hơn, vượt ra khỏi phạm vi tiền tệ, kinh tế và các hệ thống tài chính.

Giả định là nhiều thứ theo một cách nào đó là tiền tệ, nền kinh tế, hoặc một mạng lưới, và chúng ta đang sống trong một xã hội đa tiền tệ ngày càng gia tăng, với các hệ thống tiền tệ theo nghĩa đen và cũng theo nghĩa của tiền tệ, danh tiếng, ý định, sự chú ý và các ý tưởng như tiền tệ.

Trong khuôn khổ này, chúng ta có thể thấy rằng Fitbit và đồng hồ thông minh là các tiền tệ y tế giảm phát. Một đồng tiền giảm phát là một đồng tiền khuyến khích hành động, một đồng tiền kích thích, bởi vì nó giúp bạn làm điều gì đó. Fitbit là đồng tiền y tế giảm phát (kích thích hành động), một đơn vị tiền tệ nhắc nhở bạn thực hiện hành động.

Cơ chế giảm phát (khuyến khích) có lẽ là vào buổi tối, bạn sẽ thấy thông báo trên Fitbit hoặc đồng hồ thông minh cho biết rằng bạn đã thực hiện 19,963 bước ngày hôm nay, do đó khuyến khích bạn đạt đến 20,000; cách mà Fitbit và đồng hồ thông minh cung cấp thông tin là một cơ chế giảm phát khuyến khích bạn thực hiện hành động.

Vì vậy, y tế như một đồng tiền giảm phát có thể được sử dụng như một nguyên tắc thiết kế trong việc phát triển công nghệ, tạo thuận lợi cho việc hành động vì lợi ích của nhân tố.

Tính chất phân phối lại một cách năng động của khái niệm giảm phát cũng có thể được áp dụng cho nhiều bối cảnh khác, chẳng hạn như khi tài nguyên được phân phối qua mạng. Mạng là một tính năng ngày càng phổ biến của thế giới hiện đại. Trường hợp sử dụng rõ ràng đối với tính năng phân phối lại động lực giảm phát là trong trường hợp phân bổ nguồn lực thông qua các mạng hoặc các tradenet tự động.

Ở đây, các hệ thống có thể theo dõi được hiệu quả hơn, lớn hơn, có thể mở rộng hơn, được tìm kiếm để phân phối các tài nguyên tiêu hao như gas và điện, các đơn vị vận chuyển (ví dụ như Uber/LaZooz, xe tự lái, hoặc các hệ thống phương tiện chuyên chở tự động được hình dung trong tương lai xa hơn), nước sạch, thực phẩm, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, cứu trợ viện trợ, nguồn cung khi phản ứng với khủng hoảng, và thậm chí là hỗ trợ tinh thần hoặc huấn luyện về tinh thần (đối với cá nhân được phép trong các thiết bị điện não đồ người tiêu dùng).

Đây là ý tưởng sử dụng khái niệm giảm phát trong các hệ thống mạng khác để phân phối lại nguồn lực một cách tự động, có động lực cho tối ưu hóa. Khái niệm này kết hợp các mạng lưới và tiền tệ giảm phát để kích hoạt các tính năng mới như phân phối lại tự động qua các node mạng và cho phép các tập hợp thông minh các nguồn lực được tiên đoán và theo yêu cầu khi cần thiết.

Một số ví dụ là sự dự đoán và dẫn đến việc gia tăng các Uber và taxi đến các sân bay khi có nhiều chuyến bay đến, và sự chuẩn bị sẵn các đơn vị điện vào những ngày nóng hơn và các đơn vị dầu nhiên liệu vào những ngày lạnh hơn. Đây là ý tưởng phân phối lại tài nguyên tự động trong các mạng thông minh, có thể sử dụng sự giảm phát (kích thích) như một yếu tố thiết kế.

Có một số ví dụ khác về triển khai khái niệm giảm phát trong các mạng thông minh. Y tế tự nó là một mạng lưới và một đồng tiền giảm phát; một mặt hàng có thể kiếm được và có thể tiêu dùng được; một liên kết, liên tục tự động phân phối lại hoạt động theo các mức ở nhiều cấp tổ chức, trong số các xi-nap thần kinh, các tế bào, các sinh vật/con người, và các xã hội.

Chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy cơ thể và bộ não như là một Dapp, DAO, hoặc DAC, nơi đã có nhiều hệ thống tự động vận hành ở mức vô thức, và nhiều hệ thống như tăng cường nhận thức, y tế dự phòng và điều trị bệnh lý có thể được quản lý rõ ràng với các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng phân quyền.

Khái niệm này kết hợp một hệ thống phân bổ nguồn lực giảm phát với một Dapp, cho phép các chức năng của phân phối lại tự động của bất kỳ tài nguyên hàng hoá trong một hệ thống. Điều này có thể hữu ích, ví dụ, trong trường hợp tăng cường nơ-ron thần kinh trong não, làm tăng xung thần kinh theo các bó thần kinh, mà việc tái phân bố nguồn lực trên toàn hệ thống có thể tối ưu hóa hiệu suất.

Chúng tôi muốn phân phối lại và cân bằng khả năng tăng cường giữa các xi-náp thần kinh trong một bộ não vật lý với công nghệ nâng cao nhận thức hoặc trong một trí thông minh nhân tạo, hoặc não phần mềm mô phỏng.

Các loại tài nguyên dựa trên não khác nhau – như khả năng tăng sức mạnh, kích thích quang di truyền (thao tác các tế bào sống với các protein thích nghi thuộc về gen di chuyền được chèn vào và ánh sáng) hoặc kích thích trực tiếp qua hộp sọ – có thể là các đơn vị tiền tệ giảm phát được nhắm mục tiêu để phân phối lại trên não hoặc các tệp tư duy cá nhân.

Một ví dụ khác về phân phối lại giảm phát trong bối cảnh y tế có thể là, các nguồn năng lượng di động như oxy, các robot siêu nhỏ loại bỏ chất thải, và các phòng thí nghiệm siêu nhỏ tích hợp trên một con chip được lưu thông như là các đồng tiền kích hoạt vật lý của cơ thể.

Tương tự như vậy, các ý tưởng có thể là đồng tiền phân phối lại của các nhóm hợp tác, và đồng tiền tự do, tín nhiệm, và giàu lòng trắc ẩn của xã hội. Bitcoin đã được thực hiện như là một đồng tiền giảm phát và cơ chế phân bổ tài nguyên mạng thông minh theo nghĩa phân phối lại đồng tiền của sự tự do trên toàn xã hội.

Có thể bạn chưa biết:

 

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn và xây dựng mạng xã hội, tư vấn giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,…
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,…
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,…

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>

Có thể bạn quan tâm:

Quản lý thu chi kinh doanh, tài chính cá nhân,... trên điện thoại và máy tính bảng.

Đầy đủ tính năng cần thiết và dễ dàng sử dụng. Dùng miễn phí nhưng an toàn tuyệt đối!

Quản lý thu chi kinh doanh.
Quản lý thu chi bán hàng online.
Quản lý thu chi cửa hàng.
Quản lý vay nợ, trả nợ.
Quản lý thanh khoản hợp đồng.
Quản lý tài chính cá nhân.
Quản lý tài chính hộ gia đình.
Quản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng.
An toàn, không sợ bị lộ dữ liệu tài chính.
Dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi.

* Ứng dụng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, chạy offline, trên ứng dụng chỉ có banner quảng cáo nhỏ của Google. Chúng tôi không thu thập dữ liệu người dùng, không cài cắm các phần mềm độc hại, không gây tốn pin,...

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho điện thoại và máy tính bảng Android TẠI ĐÂY >>

hoặc qua QRCODE sau:

quản lý thu chi trên smartphone android

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng qua file APK, tải file tại đây >>


Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho iOS (iPhone và iPad) TẠI ĐẬY >>

 ios qrcode

 Xem hướng dẫn chi tiết từng tính năng tại phần Hướng dẫn >>

 

 

Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ bài, bạn đã cùng DVMS chia sẻ những điều hữu ích

Chuyển đổi số, Kinh tế số

© Copyright DVMS Co., Ltd. All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By DVMS co.,ltd