Welcome to DVMS Co.,Ltd   Click to listen highlighted text! Welcome to DVMS Co.,Ltd Powered By DVMS co.,ltd
Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS
DVMS Co., Ltd

Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 3 – Blockchain 3.0 (Phần 4)

Nghệ thuật kỹ thuật số: Dịch vụ Chứng thực Blockchain (Công chứng, Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ)

Nghệ thuật số là một lĩnh vực khác trong đó mật mã Blockchain có thể cung cấp một cải tiến chuyển đổi mô hình (đó cũng là cơ hội tốt để thảo luận về băm và dấu thời gian, các khái niệm quan trọng cho phần còn lại của cuốn sách).

fintech

Thuật ngữ nghệ thuật số đề cập đến sở hữu trí tuệ (IP) nói chung, không chỉ là tác phẩm nghệ thuật trực tuyến. Nghệ thuật được bao hàm trong nghĩa của bằng sáng chế, có nghĩa là “thuộc sở hữu trí tuệ”. Như chúng ta đã thảo luận, trong tính năng chứng minh và bảo vệ tài sản kỹ thuật số, nhận dạng có thể chỉ được xem là một ứng dụng, mặc dù một trong số đó có thể yêu cầu các tính năng chuyên sâu hơn.

Trong khi nhận dạng kỹ thuật số dựa vào người dùng có địa chỉ ví Bitcoin, bằng chứng về tài sản kỹ thuật số trong các dịch vụ chứng thực dựa trên chức năng Blockchain của băm và dấu thời gian. Dịch vụ chứng thực (tuyên bố cái gì đó là đúng, chẳng hạn như quyền sở hữu tài sản) được gọi là nghệ thuật số.

Việc sử dụng chính thuật ngữ nghệ thuật số trong ngành công nghiệp Blockchain chỉ là sử dụng Blockchain để đăng ký bất kỳ hình thức sở hữu trí tuệ nào (kỹ thuật số hoàn toàn hoặc đại diện cho một cái gì đó trong thế giới vật lý) hoặc thực hiện các dịch vụ chứng nhận nói chung, như công chứng hợp đồng.

Thuật ngữ này cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp Blockchain, có nghĩa là đồ hoạ trực tuyến, hình ảnh, hoặc tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng kỹ thuật số là tài sản số, và do đó sở hữu trí tuệ sẽ để bảo vệ chúng.

Băm và Dấu thời gian

Đối với dịch vụ chứng thực, công nghệ Blockchain tập hợp hai chức năng chính: băm và dấu thời gian an toàn. Băm là chạy thuật toán tính toán trên bất kỳ tệp nội dung nào (tài liệu, tệp gen, tệp GIF, video …), kết quả là một chuỗi nén các ký tự chữ và số không thể được tính toán ngược lại về nội dung ban đầu.

Ví dụ, mỗi tệp gen của con người có thể được chuyển thành một chuỗi băm 64 ký tự, là nhận dạng cá nhân và duy nhất cho nội dung đó. Chuỗi băm tượng trưng cho nội dung chính xác của tệp gốc. Bất cứ khi nào nội dung cần phải được xác nhận lại, cùng một thuật toán băm được chạy trên tệp, và chữ ký băm sẽ giống nhau nếu tệp không thay đổi.

Chuỗi băm đủ ngắn để bao gồm cả văn bản trong một giao dịch Blockchain, do đó sẽ cung cấp thêm các chức năng dấu thời gian an toàn khi một giao dịch chứng nhận cụ thể xảy ra. Thông qua thao tác băm, nội dung tệp tin gốc được mã hoá vào Blockchain. Blockchain có thể phục vụ như là một kho đăng ký tài liệu.

Ý tưởng chính là sử dụng các hàm băm mật mã học như một hình thức xác minh và chứng nhận tài sản, có tầm quan trọng vô cùng đáng kể. Chức năng băm Blockchain có thể là một chức năng chính cho hoạt động của toàn xã hội, sử dụng Blockchain để chứng minh sự tồn tại và nội dung chính xác của bất kỳ tài liệu hoặc tài sản kỹ thuật số nào tại một thời điểm nhất định.

Hơn nữa, chức năng xác thực Blockchain của thao tác băm kết hợp với dấu thời gian sẽ hỗ trợ cho ý tưởng của Blockchain như là một lớp mới của công nghệ thông tin.

Các dịch vụ chứng thực Blockchain nói chung bao gồm tất cả các loại hình dịch vụ liên quan đến việc nộp, lưu trữ và đăng ký tài liệu; dịch vụ công chứng (xác nhận); và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Như đã trình bày, các chức năng này tận dụng khả năng Blockchain để sử dụng thao tác băm mã hóa như là một cách để ghi lại và lưu trữ thông tin vĩnh viễn và công khai, đồng thời tìm kiếm nó sau này với một block expolorer và con trỏ địa chỉ Blockchain từ Blockchain như là một kho trung tâm toàn cầu. Chức năng cốt lõi là khả năng xác minh một tài sản kỹ thuật số thông qua một sổ cái chung công khai.

Có một số dịch vụ chứng nhận dựa trên Blockchain trong các giai đoạn phát triển khác nhau hoặc bằng chứng khái niệm, chẳng hạn như Proof of Existence, Virtual Notary, Bitnotar, Chronobit, và Pavilion.io. Các chi tiết cụ thể về những điểm khác biệt hoặc tương đồng giữa chúng như thế nào đang nổi lên, và có thể có nhiều khả năng thay thế chức năng trong bất kỳ dịch vụ nào, dịch vụ có thể chỉ đơn giản là băm một tệp tin chung của bất kỳ loại nào. Dịch vụ đầu tiên và lâu đời nhất, Proof of Existence, được mô tả chi tiết ngay sau đây.

Proof of Existence (Bằng chứng tồn tại)

Một trong những dịch vụ đầu tiên cung cấp xác thực Blockchain là Proof of Existence. Mọi người có thể sử dụng dịch vụ dựa trên web để băm những thứ như tác phẩm nghệ thuật hoặc phần mềm để chứng minh tác giả của tác phẩm.

Nhà sáng lập Manuel Aráoz đã có ý tưởng chứng minh sự toàn vẹn của tài liệu bằng cách sử dụng một băm mã hóa, nhưng vấn đề không biết khi nào tài liệu được tạo ra, cho đến khi Blockchain có thể thêm một cơ chế dấu thời gian đáng tin cậy.

Proof of Existence thể hiện quyền sở hữu tài liệu mà không tiết lộ thông tin chứa trong đó, và nó cung cấp bằng chứng cho thấy một tài liệu được tạo ra tại một thời điểm cụ thể. Hình 3-1 hiển thị ảnh chụp màn hình từ danh sách cuộn những tài sản kỹ thuật số mới được đăng ký với dịch vụ Proof of Existence.

Với công cụ này, Blockchain có thể được sử dụng để chứng minh sự tồn tại và những nội dung chính xác của tài liệu hoặc tài sản kỹ thuật số khác tại một thời điểm nhất định (một khả năng mang tính cách mạng). Cung cấp dữ liệu theo thời gian trong trạng thái không thể thay đổi trong khi vẫn duy trì tính bảo mật là hoàn hảo cho một loạt các ứng dụng pháp luật và công dân.

Luật sư, khách hàng và quản trị viên công cộng có thể sử dụng chức năng Blockchain Proof of Existence để chứng minh sự tồn tại của nhiều tài liệu bao gồm di chúc, chứng thư, tư cách luật sư, Chỉ thị trước về săn sóc sức khoẻ (hoặc còn được gọi là “Bản tiền chỉ thị”), hối phiếu nhận nợ, bản thỏa thuận khoản vay, vv … mà không cần tiết lộ nội dung của tài liệu.

Với tính năng dấu thời gian Blockchain, người dùng có thể chứng minh rằng một tài liệu (giống như một bản di chúc) mà họ sẽ trình bày trước tòa án trong tương lai là tài liệu không hề bị thay đổi mà đã được đưa lên Blockchain tại một điểm trước đó. Các loại dịch vụ chứng thực này có thể được sử dụng cho bất kỳ loại tài liệu và tài sản kỹ thuật số nào.

Ví dụ, các nhà phát triển có thể sử dụng dịch vụ để tạo các chuỗi băm riêng cho mỗi phiên bản mã mà họ tạo và sau đó xác minh các phiên bản mã của họ, các nhà phát minh có thể chứng minh họ đã có ý tưởng vào một thời điểm nào đó và các tác giả có thể bảo vệ tác phẩm của họ.

Chức năng Proof of Existence hoạt động theo cách: trước tiên, bạn trình bày tài liệu của bạn (hoặc bất kỳ tệp tin nào) vào trang web dịch vụ; bạn sẽ được nhắc nhở “nhấp hoặc kéo và thả tài liệu của bạn ở đây.” Trang web sẽ không tải lên hoặc sao chép nội dung của tài liệu mà thay vào đó (ở phía khách hàng) sẽ chuyển đổi nội dung sang một bản tóm lược mã hóa hoặc chuỗi băm.

Các thuật toán tạo ra một bản tóm lược, hoặc một chuỗi mật mã đại diện cho một mẩu dữ liệu; các bản rút gọn được tạo ra bởi một hàm băm được dựa trên các đặc tính của một tài liệu. Không có hai bản tóm lược nào giống nhau, trừ khi dữ liệu được sử dụng để tính toán các bản tóm lược này là như nhau.

Do đó, chuỗi băm mô tả chính xác nội dung của tài liệu được trình bày. Băm mã hóa của tài liệu được chèn vào một giao dịch, và khi giao dịch được khai thác thành một khối thì dấu thời gian khối sẽ trở thành dấu thời gian của tài liệu và thông qua băm, nội dung của tài liệu được mã hoá vào Blockchain.

Khi cùng một tài liệu được trình bày lại, cùng một điểm đánh dấu sẽ được tạo ra và do đó cung cấp xác minh rằng đó là cùng một tài liệu. Tuy nhiên, nếu tài liệu đã thay đổi theo bất kỳ cách nào, thì điểm đánh dấu mới sẽ không khớp với điểm đánh dấu trước đó. Đây là cách mà hệ thống xác minh tài liệu.

Một lợi ích của các dịch vụ chứng thực là mức độ hiệu quả của chúng khi sử dụng Blockchain. Tài liệu gốc không được lưu trữ trên Blockchain, nhưng chỉ cần mã băm của chúng được lưu trữ, ta có thể truy cập vào bằng khóa cá nhân. Bất cứ khi nào một bằng chứng về sự tồn tại cần được xác nhận, nếu mã băm được tính toán lại giống với mã băm nguyên bản được đăng ký trong Blockchain, tài liệu có thể được xác nhận là không thay đổi.

Các mã băm không cần (và không thể) tính toán ngược trở lại tài liệu (băm chỉ là một chiều, tính năng bảo mật của chúng làm cho việc tính toán trở lại là không thể). Giai đoạn truy hồi lại chức năng bằng chứng tồn tại có thể được coi là “dịch vụ xác minh nội dung”. Về lâu dài, quan trọng là phải có khóa cá nhân cho tài sản kỹ thuật số (mã băm) được đăng ký trên Blockchain.

Điều này không có nghĩa là bất cứ Blockchain nào cũng sẽ được sử dụng trong tương lai; do đó tốt hơn nên chọn một dịch vụ chứng thực sử dụng một Blockchain tiêu chuẩn như Bitcoin Blockchain.

Những hạn chế

Phải thừa nhận rằng có một số hạn chế đối với các dịch vụ chứng thực Blockchain băm kết hợp với dấu thời gian. Thứ nhất, một Blockchain không yêu cầu dấu thời gian, bởi vì các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp dịch vụ này miễn phí, trong khi một khoản phí giao dịch nhỏ (để bù đắp cho các thợ mỏ) là cần thiết để đăng một chứng nhận tài sản kỹ thuật số lên Blockchain.

Ngoài ra, Blockchain xác nhận giao dịch không phải là ngay lập tức; thời gian khi tài liệu được thêm vào Blockchain được ghi lại, không phải là khi tài liệu được nộp; mà thời gian chính xác của việc tạo ra các tài sản kỹ thuật số lại có thể rất quan trọng trong các dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ.

Vấn đề chủ yếu là, dấu thời gian không chứng minh quyền sở hữu. Tuy nhiên, các dịch vụ chứng thực Blockchain như đã được hình dung là một bước đầu tiên quan trọng và có thể được kết hợp trong các phiên bản 3.0 bao gồm các yếu tố khác trong hệ sinh thái Blockchain.

Một số ý tưởng đề xuất bao gồm nhận dạng kỹ thuật số để chứng minh quyền sở hữu và dấu thời gian không dựa trên Blockchain sẽ là yếu tố cho “thời gian tài liệu được tạo ra”. Một giới hạn về kỹ thuật tiềm tàng là sự tranh chấp rằng băm có thể ít an toàn hơn khi bạn đang băm các tài liệu rất lớn (ví dụ như một tệp gen 8 GB) so với các tài liệu nhỏ (một hợp đồng ghi nợ tiêu chuẩn), nhưng mối lo ngại này là vô lý.

Khả năng mở rộng cho bất kỳ kích thước tệp nào là cái hay của cấu trúc băm, và độ dài mã băm (thường là 64 ký tự vào thời điểm hiện tại) mà đây là trọng tâm cho bảo mật, và nó có thể được tồn tại lâu hơn trong tương lai.

Các mối đe dọa thông thường đối với công nghệ băm – các phép băm ngược lại (một hàm nghịch đảo để cố gắng tính toán lại nội dung đã được băm) và sự va chạm (hai tệp khác nhau tạo ra cùng một mã băm) – chỉ bị giới hạn trong cách băm hiện đang được sử dụng trong Blockchain.

Virtual Notary, Bitnotar, and Chronobit

Virtual Notary là một dự án khác, khái niệm hóa nhu cầu và sự hoàn thành của các loại dịch vụ chứng nhận Blockchain này một cách tương tự. Giống như Proof of Existence, Virtual Notary không lưu trữ các tệp tin mà thay vào đó cung cấp một chứng nhận chứng thực nội dung của tệp vào thời điểm nộp.

Dịch vụ này cung cấp một chứng nhận chứng thực ảo cho nhiều loại tệp tin khác nhau như tài liệu, trang web, nguồn tin Twitter, giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, điều kiện thời tiết, các mục truy cập DNS, xác minh địa chỉ email, giấy nhập học đại học, giá trị bất động sản, câu lệnh và hợp đồng, và vẽ số ngẫu nhiên. Tệp có thể ở bất kỳ định dạng nào, bao gồm Microsoft Word, PDF, JPG, PNG, TXT và PPT (Microsoft PowerPoint).

Trang web tạo ra một chứng nhận có thể được tải xuống từ trang web và cung cấp các mặt khác của dịch vụ – kiểm tra các chứng nhận hiện có. Mục tiêu của Virtual Notary là cung cấp một nhân chứng kỹ thuật số, trung lập, công bằng để ghi lại các sự kiện trực tuyến và chuyển tải chúng tới các bên thứ ba một cách đáng tin cậy, một nguồn tài nguyên quan trọng như một phần lớn cuộc đời của chúng ta bây giờ là kỹ thuật số.

Hai dự án dấu thời gian Blockchain khác là Bitnotar và Chronobit. Một dự án tương tự dựa trên Blockchain để ký hợp đồng là Pavilion.io cung cấp dịch vụ rẻ hơn nhiều so với Adobe EchoSign hoặc DocuSign; hợp đồng được gửi miễn phí và chỉ mất một mBTC để ký kết. Hai dự án công chứng ảo khác là Blocksign và btcluck.

Có thể bạn chưa biết:

 1. Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 3 – Blockchain 3.0 (Phần 5)
 2. Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 7 – Kết luận
 3. Phi tập trung – xiềng xích cuối cùng của loài người?
 4. Tạo Blockchain và BitCoin bằng HTML và Javascript (Phần 1): Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình
 5. Blockchain có thực sự an toàn? 3 cách mà mạng Blockchain có thể bị tấn công
 6. Một quốc gia cần bao nhiêu Bitcoin để thay thế Vàng?
 7. Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 4 – Blockchain 3.0 (Phần 3)
 8. Bakkt giao dịch 71 hợp đồng tương lai Bitcoin trong 24 giờ đầu tiên
 9. Hàn Quốc: Gã khổng lồ điện tử LG triển khai dịch vụ Blockchain “Monachain” của riêng mình
 10. Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 4 – Blockchain 3.0 (Phần 5)
 11. Đây là lý do vì sao đầu tư Bitcoin vẫn là lựa chọn hàng đầu?
 12. Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 3 – Blockchain 3.0 (Phần 7)

 

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn và xây dựng mạng xã hội, tư vấn giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,…
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,…
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,…

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>

Có thể bạn quan tâm:

Quản lý thu chi kinh doanh, tài chính cá nhân,... trên điện thoại và máy tính bảng.

Đầy đủ tính năng cần thiết và dễ dàng sử dụng. Dùng miễn phí nhưng an toàn tuyệt đối!

Quản lý thu chi kinh doanh.
Quản lý thu chi bán hàng online.
Quản lý thu chi cửa hàng.
Quản lý vay nợ, trả nợ.
Quản lý thanh khoản hợp đồng.
Quản lý tài chính cá nhân.
Quản lý tài chính hộ gia đình.
Quản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng.
An toàn, không sợ bị lộ dữ liệu tài chính.
Dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi.

* Ứng dụng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, chạy offline, trên ứng dụng chỉ có banner quảng cáo nhỏ của Google. Chúng tôi không thu thập dữ liệu người dùng, không cài cắm các phần mềm độc hại, không gây tốn pin,...

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho điện thoại và máy tính bảng Android TẠI ĐÂY >>

hoặc qua QRCODE sau:

quản lý thu chi trên smartphone android

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng qua file APK, tải file tại đây >>


Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho iOS (iPhone và iPad) TẠI ĐẬY >>

 ios qrcode

 Xem hướng dẫn chi tiết từng tính năng tại phần Hướng dẫn >>

 

 

Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ bài, bạn đã cùng DVMS chia sẻ những điều hữu ích

Chuyển đổi số, Kinh tế số

© Copyright DVMS Co., Ltd. All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By DVMS co.,ltd